Homilie

Homilia – Liturgia Wielki Piątek – 30 marca 2018 r.

Homilia – 8 października 2017 – XXVII Niedziela Zwykła

Homilia – 3 maja 2016 – NMP Królowej Polski