Nazywają Cię Weną…!

Drukuj

Kim jesteś – o Ty – tajemnicza Ideo?

Która inspirujesz i poecie nowe wersy

oraz strofy dyktujesz…!

Nazywają Cię Weną! Inspiracją twórczą –

myślą i wizją uosobioną…

A Tyś łaską Boga i Jej Personifikacją!

 

Bo Tyś darem Stwórcy, danym przezeń twórcy.

Światłem jesteś i natchnieniem…,

który pali się w duszy, jasnym, pełnym blasku płomieniem!

Pamiętaj Poeto! – Jesteś tylko twórcą,

bo Bóg jedynie jest odwiecznym Stwórcą!

To On obdarza Cię tym darem, który zwie się Weną Twórczą!

o. Sergiusz Ślęzak

Ten wpis został wyświetlony 2,016 razy