Pobłogosław św. Ojcze Pio!

Drukuj

Ukochany Ojcze Pio – święty naszych czasów, w niebie już przebywasz od wielu lat.

Pokornym zakonnikiem byłeś jak  polny kwiat, nie nosiłeś pięknych, ozdobnych szat…

Twe dłonie ozdobione stygmatami krwią świętą broczyły…

Były dla wielu pociechą, niosły obronę i z Niebem przez sakrament pokuty ludzi łączyły.

 

Wiele razy byłeś przez ludzi fałszywie oskarżany,

choć na swym ciele nosiłeś święte – Jezusowe rany.

Wielką pokorą i posłuszeństwem w swoim życiu się odznaczałeś,

Kościoła Chrystusowego z miłością synowską słuchałeś…

 

Za Twym wstawiennictwem Boga dziś prosimy,

nasze prośby, dziękczynienia do tronu Bożego przynosimy.

Tyś u Boga nasz pośrednik, Tyś dla nas jak ukochany brat,

Twoją dobroć dla zagubionych – wychwala cały świat.

 

Pobłogosław Ojcze Pio, wskaż do nieba Boże drogi,

niech w naszych sercach zagości pokój błogi.

Wyproś łaski, daj nadzieję, udziel siły,

wspieraj słabych i wątpiących – ukochany Ojcze miły.

o. Sergiusz Ślęzak

Ten wpis został wyświetlony 2,014 razy