Słowo od autora!

 

Pragnieniem moim jest, aby poezja, którą prezentuję, niosła radość i nadzieję. W swych wierszach podejmuję tematy bliskie człowiekowi: życie, przyjaźń, miłość, starość, przemijanie, piękno i uroki przyrody, relacje do Boga i ludzi… Nie piszę do szuflady, mam bowiem wdzięcznych słuchaczy, którymi są pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Oprócz oficjalnych wieczorków poetyckich, w których uczestniczą różni słuchacze, spotykamy się w małych grupkach na salach szpitalnych, aby choć przez chwilę oderwać się od tego, co trudne – od choroby i cierpienia. Mam nadzieję, że te chwile z poezją są dla Nich odskocznią od szarzyzny dnia codziennego.

Moim zamiarem – obok posługi duchowej – jako kapelana, jest tzw. „terapia przez poezję”. Obserwując reakcje Pacjentów, widzę tego efekty: radość, uśmiech, łzy wzruszenia – to mnie bardzo cieszy i motywuje do dalszej twórczości.

o. Sergiusz Ślęzak