Dziękczynienie…!

Drukuj
…Dziękujmy Ci dziś Boże za dar życia Ojca Bogusia,

który kroczy odważnie ścieżkami wiary – wierzymy,

że jest szczęśliwy i raduje się Jego dusza…

Dziękujmy Ci Panie za świadectwo Jego życia…

Niech pamięć o Nim porusza nasze serca,

a dobroć nas ciągle zachwyca…

 

Dziękujmy Ci Boże za dar naszego Czcigodnego Jubilata,

który  ochoczo dzieli się swym kapłaństwem i dłonie nowożeńców nierozerwalnym węzłem splata…

Obdarzaj Go Panie wieloma łaskami i wlej w Jego serce dużo miłości…

Niech kocha swe kapłaństwo, bliźnich i nas z serca szczerego dziś ugości…

 

Niech w dzień swego Jubileuszu, wdzięczny Bogu za pięćdziesiąt lat życia

oraz za dar powołania i kapłaństwa woła za Poetą:

„Czym się Panu odpłacę…, bo własnego kapłaństwa się boję,

własnego kapłaństwa się lękam, przed kapłaństwem w proch

wpadam i przed kapłaństwem klękam…”

 

o. Sergiusz Ślęzak

Ten wpis został wyświetlony 608 razy